SMS-kový spravodaj

Obec Hozelec zavádza SMS-kový spravodaj. Kto má záujem o zasielanie úradných a komerčných oznamov, prosím vyplňte priloženú návratku a vráťte na obecný úrad alebo vhoďte do schránky obecného úradu.
Príloha dokumenty: