Prvá pôstna nedeľa

6.3. Pondelokféria
7.3. Utorokféria
8.3. Stredaféria
9.3. Štvrtokféria
10.3. Piatokféria
11.3. Sobotaféria
12.3. Nedeľa2. pôstna nedeľa

Sväté omše a úmysly

ŠVÁBOVCE - Kostol Krista Kráľa

Streda - 18:00 + Anna, Štefan, Mária, Štefan, Mária
Nedeľa - 09:30 - za veriacich farností

GÁNOVCE - Kostol sv. Michala

Pondelok - 17:00 - za Božiu pomoc a zdravie pre Máriu
Štvrtok - 18:00 + krstní rodič. Anna, František Mlynár
Nedeľa - 8:15 + st. rodičov Júlia, Ján, Jakub

HOZELEC - Kostol Ružencovej Panny Márie

Utorok - 8:00 + Mária Pavligovská, a rod. Zombeková
Piatok - 18:00 + Ondrej
Sobota - 18:00 + Katarína
Nedeľa - 11:00 - na úmysel


Hozelec:

V piatok pol hodiny pred sv. omšou bude krížová cesta pre mládež.

Gánovce:

V pondelok bude vyložená Sviatosť Oltárna pol hodiny pred sv. omšou.
V štvrtok bude pol hodiny pred sv. omšou krížová cesta pre mládež.

Švábovce:

V stredu pol hodiny bude krížová cesta pre mládež.
Bohuznáma obetovala na potreby kostola 100eur. Pán Boh zaplať!
Prosím všetkých, ktorí sa chcú zosobášiť a žijú spolu už dlhšiu dobu, aby sme sa stretli 8.3.2017 v stredu po sv. omši.

Farnosť:

Z ofera na Oravské centrum mládeže sa vyzbieralo: Hozelec 95,- Gánovce 175,- Švábovce 100 eur.
Každú nedeľu bude vo farnosti Hozelec o 15:00hod. krížová cesta. Povzbudzujem všetkých veriacich, zúčastňovať sa na týchto pobožnostiach pre zveľadenie a prehĺbenie duchovného života.
Zbierka na potreby nášho kostola bude na budúci týždeň. Dnes je zbierka na charitu.