Ôsma nedeľa v cezročnom období

27.2. Pondelokféria
28.2. Utorokféria
1.3. StredaPopolcová streda – prísny pôst
2.3. Štvrtokféria
3.3. Piatokféria
4.3. Sobotaféria
5.3. Nedeľa1 . pôstna nedeľa

Sväté omše a úmysly

ŠVÁBOVCE - Kostol Krista Kráľa

Streda - 18:00 - na úmysel
Nedeľa - 09:30 - na úmysel

GÁNOVCE - Kostol sv. Michala

Pondelok - 18:00 + Ján, Anna
Streda - 8:00 + Ján, Eva
Piatok - 19:00 - na úmysel
Nedeľa - 8:15 + za veriacich farnosti

HOZELEC - Kostol Ružencovej Panny Márie

Utorok -18:00 + Peter Paciga
Streda - 17:00 + Mária Rakociová
Piatok - 18:00 + Mária, Ondrej, Stanislav
Sobota - 18:00 + Jozef, Helena, Jozef
Nedeľa - 11:00 + Mária, Jozef Kovalčík


Hozelec:

Keďže je prvý piatok v mesiaci spovedať sa bude pol hodiny v utorok, stredu a piatok pred sv. omšami.
V piatok pol hodiny pred sv. omšou bude krížová cesta. A taktiež každú  nedeľu v pôste o 15:00hod.
Ku chorým pôjdem v utorok 16:00hod.

Gánovce:

V pondelok a stredu sa bude spovedať pred sv. omšami pol hodiny. Vo štvrtok sv. omša nebude! V piatok bude krížová cesta pol hodiny pred sv. omšou. Sviatosť Oltárna bude vyložená v pondelok pol hodiny pred sv. omšou.

Švábovce:

Spovedať sa bude v stredu pol hodiny pred sv. omšou.
Kto by mal doma staré fotografie kostola, prosím, aby ste ich priniesli na faru, alebo do kostola. Fotografie po skenovaní sa vám vrátia. Ďakujem.

Farnosť:

Z ofera na Oravské centrum mládeže sa vyzbieralo: Hozelec 95,- Gánovce 175,- Švábovce 100 eur.

Na 1. pôstnu nedeľu sa v našich kostoloch koná jarná zbierka na charitu. Pri jesennej zbierke v roku 2016 sa vyzbieralo 100 751€. Výnos tejto jarnej zbierky bude použitý na novopostavený Dom sv. Kataríny v Spišskej Novej Vsi.  Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka a všetci pracovníci Spišskej katolíckej charity ďakujú všetkým vám, dobrodincom, za modlitby, obety a aj príspevky. Aj naďalej sú pripravení slúžiť tým, ktorí to potrebujú. Pán Boh zaplať. Zbierka na potreby nášho kostola bude až na ďalší týždeň.

Dňa 28.6.2017 v Poprade o 18:00hod na zimnou štadióne sa uskutoční koncert ako spomienka na Jána Palal II. - spomienka na 1. slovanského pápeža. Koncert sa uskutoční pod záštitou spišského diecézneho biskupa Mons. Štefan Sečku
Koncert Ján Pavol II. má za cieľ svojím námetom a spracovaním  oživiť návštevu Svätého Otca z roku 1995 v Levoči. Spomienka na milovaného pápeža  bude zároveň sprievodnou akciou tohtoročnej Levočskej púte 2017. Vstupenky na koncert si môžete zakúpiť exkluzívne v sieti ticketportal.sk. Cena lístkov sa začína od 15.00 € pri LIMITOVANEJ AKCII 3+1.