Aktuálne dianie v našej obci

Výstava Záhrada 2018.

Obec Hozelec v spolupráci s Klubom dôchodcov obce Hozelec v dňoch 5. až 7. októbra usporiadala už 2. ročník výstavy ovocia, zeleniny, kvetov. Tento ročník priniesol veľa...

Otvoriť príspevok

Návrh: Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019

Otvoriť príspevok

Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad

Otvoriť príspevok

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Otvoriť príspevok

Výlet MS -SČK do Viedne

MS-SČK zorganizoval v dňoch 29.-30.09.2018 pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov poznávací zájazd do Viedne.  Účastníci zájazdu strávili dva krásne dni...

Otvoriť príspevok

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Hozelec 2. kolo

Otvoriť príspevok

Verejná vyhláška: Stavebné povolenie

Otvoriť príspevok

Verejná vyhláška: povoľuje úživanie vodnej stavby

Otvoriť príspevok

Oznam - prevádzka materskej školy

Školský rok 2018/19 začína 3. septembra 2018 t.j. v pondelok. Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.45 do 16.00 hod. Potreby dieťaťa na daný školský...

Otvoriť príspevok

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu

Otvoriť príspevok

Stránky