Adventná večiareň

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Švábovce Vás pozýva na adventnú večiereň v zasadacej miestnosti Obecného úradu Hozelec
v utorok 5. decembra 2017 o 17:00 hod.
v utorok 12. decembra 2017 o 17:00 hod.
v utorok 19. decembra 2017 o 17:00 hod..